Wat?

De vzw Liberaal Ondersteuningspunt ( Libo vzw) werd opgericht op 24/09/2004.
Deze vzw werd in 2005 erkend door Toerisme Vlaanderen als “Management Ondersteuningspunt” (MOP) in het kader van het decreet “Toerisme voor Allen” van 18/07/2003.

Het Liberaal Ondersteuningspunt biedt ondersteuning aan de werking van 5 aangesloten “verblijven” (= vakantiecentra) die binnen hetzelfde decreet Toerisme voor Allen als dusdanig werden erkend.
Deze 5 aangesloten erkende centra worden op aparte pagina’s op deze website voorgesteld. 

De bij het Liberaal Ondersteuningspunt aangesloten erkende centra noteren samen een 125.000 overnachtingen per jaar.
De volledige sector “Toerisme voor Allen” vertegenwoordigt ongeveer 34% van de totale logies-beddencapaciteit in Vlaanderen.

Het Liberaal Ondersteuningspunt onderhoudt regelmatige contacten met alle Management Ondersteuningspunten en met de afdeling Toerisme voor Allen binnen Toerisme Vlaanderen.

Het Liberaal Ondersteuningspunt heeft een samenwerkingsakkoord met de Liberale Mutualiteiten.