Taken

Het Liberaal Ondersteuningspunt staat in voor:

  • de vorming van het personeel van de aangesloten centra
  • de ondersteuning van het management van de aangesloten centra
  • de ontwikkeling van nieuwe toeristische producten en animatie-ondersteuning
  • marktonderzoek
  • contacten binnen het internationaal sociaal toerisme ( lid van het BITS, Bureau International du Tourisme Social)
  • een doelgroepenbeleid afgestemd op de vakantieparticipatie
  • de promotie voor de aangesloten centra
  • de ontwikkeling van proef- en thematische projecten
  • een sociale prijzenpolitiek in de aangesloten centra
  • een samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie, die vakanties organiseert voor mensen die in armoede leven of kansarm zijn